รายงานสรุป Mind map

กำหนดให้นักศึกษาเลือกเนื้อหาที่เรียนในแต่ละครั้งมาเขียนสรุปเป็น Mind map
 - โดยเลือกเนื้อหามา 7 ครั้ง จากการเรียนทั้งหมด 14 ครั้ง 
 - กำหนดให้เขียนลงในกระดาษขนาด A4 หรือใหญ่กว่า A4 ไม่มากนัก
 - นักศึกษาสามารถใช้กระดาษวาดรูป(กระดาษ 100 ปอนด์) เขียนมาส่งได้ 
 - หากนักศึกษาเขียนเป็นข้อความรายงาน ยาวๆ เป็นย่อหน้ามาส่งอาจารย์จะไม่ตรวจให้นะคะ
 - นักศึกษาสามารถลงสีให้สวยงามได้ตามต้องการนะคะ
 - ตัวอย่าง Mind Map

        Image result for mind map   Image result for mind map    Image result for mind map

Comments